ciencie

Oferujemy usługi z zakresu cięcia laserowego. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem ...

czytaj więcej ...

przemys

Koncepcja firmy Rex-Pol to bezwzględny nacisk na jakość produkowanych urządzeń, bezpieczeństwo i kompetencję  ...

czytaj więcej ...

kontakt
© Rex-Pol Sp. z o.o.
41-508 Chorzów
ul. Wiejska 18
tel./fax (0048 32) 245 90 34
e-mail: rexpol@rexpol.pl

 UWAGA! Poniższy konkurs realizowany w ramach projektu nr RPSL.03.02.00-24-00CA/17-00 na zakup wysokowydajnego kompresora

śrubowego sprężonego powietrzaogłoszony na witrynie internetowej Spółki REX-POL tj. www.rexpol.pl

z dnia 7 czerwca br. zostaje unieważniony.

 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO)

DLA OSI PRIORYTETOWEJ: III. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP

DLA DZIAŁANIA: 3.2. INNOWACJE W MŚP

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE FIRMY DO SKŁADANIA OFERT NA:

ZAKUP WYSOKOWYDAJNEGO KOMPRESORA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

ZAPYTANIE OFERTOWE (LINK) - NIEAKTUALNE


UWAGA! Poniższy przetarg zostaje unieważniony. Kolejny przetarg ogłoszony zostanie na właściwym portalu.

UWAGA OFERENCI!

W związku z licznymi prośbami telefonicznymi dotyczącymi wydłużenia terminu realizacji zamówienia podjęto decyzję o zmianie terminu realizacji

zgodnie z poniższym aneksem z dnia 28.12.2017 r. do zapytania ofertowego z dnia 11.12.2017 r. dotyczącego zakupu walcarki do rur i stożków.

ANEKS (LINK) - NIEAKTUALNY


UWAGA! Poniższy przetarg zostaje unieważniony. Kolejny przetarg ogłoszony zostanie na właściwym portalu.

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO)

DLA OSI PRIORYTETOWEJ: III. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP

DLA DZIAŁANIA: 3.2. INNOWACJE W MŚP

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE FIRMY DO SKŁADANIA OFERT NA:

WALCARKĘ DO RUR I STOŻKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE (LINK) - NIEAKTUALNE


W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO)

DLA OSI PRIORYTETOWEJ: III. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP

DLA DZIAŁANIA: 3.2. INNOWACJE W MŚP

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE FIRMY DO SKŁADANIA OFERT NA:

PRASĘ KRAWĘDZIOWĄ

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (LINK) - NIEAKTUALNE

 


 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO)

DLA OSI PRIORYTETOWEJ: III. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP

DLA DZIAŁANIA: 3.2. INNOWACJE W MŚP

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE FIRMY DO SKŁADANIA OFERT NA:

KAMERĘ TERMOWIZYJNĄ

 

 
 
 
 

 
 

 
design by more4all www